Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(ZKOPÍRUJTE TENTO FORMULÁŘ A ODEŠLETE JEJ ZPĚT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE ODSTOUPIT OD SMLOUVY. FORMULÁŘ JE TŘEBA VYTISKNOUT, PODEPSAT A ZASLAT NASKENOVANÝ NA NÍŽE UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESU, PŘÍPADNĚ JEJ VLOŽIT DO ZÁSILKY S VRÁCENÝM ZBOŽÍM).

 

Adresát
Renáta Tomková, Frymburk 569, Frymburk 38279 

Internetový obchod: www.amazingpaulmitchell.cz

Společnost: Miroslav Tomek

Se sídlem: Frymburk 569, Frymburk 38279

IČ/DIČ: 75852748

E-mailová adresa: r.sukupova@gmail.com

Telefonní číslo: 725 880 645

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

informace ke vzorovému formuláři:

vzorový formulář slouží jako doporučený vzor, nikoliv však závazný. Z tohoto důvodu nebude možné vymáhat žádné případné vzniklé náklady za situace způsobené případnou obsahovou chybou